Kontakti

Svoje predloge lahko pošljete mentorici šolske skupnosti, Maji Malnarič, na e-mail mmaln@11sola.si

Vse preloge in pripombe bo šolski skupnosti posredovala na naslednjem srečanju.